A Borsodi Sörgyár Kft. környezeti, munkahelyi, egészségvédelmi és biztonsági politikája

BEVEZETÉS

 A Borsodi Sörgyár Kft. elkötelezett abban, hogy munkavállalói részére egészséges környezetben biztonságos munkavégzést biztosítson. Sörgyártási és forgalmazási tevékenységét úgy kívánja végezni, hogy az a mindenkori környezeti-, műszaki-, gazdasági feltételek között megvalósítható technológiákkal a lehető legkisebb környezeti igénybevételt „sör lábnyomot” és környezetterhelést idézze elő.

POLITIKA

A Borsodi Sörgyár Kft. ezen céljait az Molson Coors Brewing Company (MCBC) QEHS politika irányelveinek figyelembe vételével a következő intézkedések és folyamatok útján kívánja elérni és fejleszteni :

 • Egészséges munkakörnyezet biztosítása, megfelelő munkahelyi biztonsági színvonal fenntartása, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése a magyar jogszabályokkal és WCSC EHS GLOBAL Pillér irányelveivel összhangban, olyan berendezések, folyamatok tervezésével, létesítésével és üzemeltetésével, amelyek az egészséget nem veszélyeztetik és biztonságosak.
 • A társaság környezeti teljesítésének optimalizálása, termékeinek és tevékenységének környezetre gyakorolt hatásainak felmérésével, nyomon követésével, a környezetvédelmi jogi és WCSC EHS GLOBAL Pillér irányelveivel és egyéb előírások betartásával, az elvárások teljesítésével, a szennyezések megelőzését szolgáló döntések meghozatalával és végrehajtásával

 

ALAPELVEK

A B.S. Kft. törekszik arra, hogy munkavállalói, valamint a területén tevékenykedő külső vállalkozók illetve alkalmazottaik egészséges környezetben biztonságosan végezzék munkájukat, biztosítja megfelelő tájékoztatásukat és elvárja,hogy tevékenységüket alábbi alapelvek teljesítésével végezzék:

 • A WCSC integrált vállalat irányítási rendszer irányelvei alapján az EHS GLOBAL Pillér működtetése
 • A tevékenységek során fellépő veszélyek azonosításával és kockázatok értékelésével, valamint a kockázatok csökkentésére megelőző intézkedésekkel biztosítjuk dolgozóink számára a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeit
 • Veszélyes munkafolyamatoknál, vagy környezeti ártalom lehetősége esetén elsősorban műszaki fejlesztéssel, ha ez nem megoldható, akkor szervezési intézkedésekkel, illetve egyéni védőeszközökkel gondoskodik a munkavállalók védelméről
 • A természeti erőforrások, mint energia felhasználás, vízfelhasználás valamint a légszennyező anyag kibocsátás és szennyvíz keletkezés racionalizálása
 • Keletkező hulladékok szelektív gyűjtése és hulladék mennyiségének csökkentése
 • Veszélyes anyagok, készítmények által okozott hatások kockázatának csökkentése
 • Környezeti teljesítés értékelése és kommunikálása az érdekelt felek számára
 • Minden baleset nyilvántartásával és kivizsgálásával a megelőzés érdekében intézkedik
 • A munkavállalók részére biztosítjuk munkaidőben a foglalkozás-egészségügyi ellátást és minden üzemelő egységnél, minden műszakban elsősegély ellátást biztosítunk
 • A tevékenységeket és körülményeket, az elért eredményeket rendszeresen ellenőrzzük, illetve figyelemmel kísérjük és törekszünk azok folyamatos fejlődésre az éves célok kitűzésével
 • Általános fegyelmet tart és elvárja minden alkalmazottjától, hogy a kialakított és működtetett folyamatokhoz igazodóan, biztonságosan dolgozzék
 • Jelen politika és a „Biztonság Molson Coors Módon” megvalósításába és a biztonságos működés folyamatos javításába a gyár minden alkalmazottját bevonja és biztosítja megfelelő képzésüket

A vezetőség minden szinten felelős beosztottjainak munkahelyi biztonságáért és egészségi állapotáért.

A Társaság felső vezetősége elkötelezte magát a WCSC Integrált Vállalatirányítási  Rendszer fenntartásához szükséges erőforrások biztosítása iránt és elvárja minden munkatársától és a területén tevékenykedő külső vállalkozóktól, hogy munkájukat ezen politika szellemében végezzék.

Üdvözöljük a Borsodi Sörgyár Kft. vállalati weboldalán

Az oldal megtekintése
18 éven aluliak számára tilos

Kérjük, adja meg születési dátumát.


Év
Nap